Provincie Overijssel stuurt brandbrief aan minister Ernst Kuipers over voorgenomen sluiting kinder IC en -hartchirurgie Groningen.

In een brief aan Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport vraagt de provincie Overijssel om herziening van het voorgenomen besluit tot sluiting van specialismen bij het UMC Groningen te heroverwegen.

Interessant? Deel het artikel

Ziekenhuis operatie

Net als veel maatschappelijke en politieke organisaties heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel in een brandbrief aan de minister van VWS, Ernst Kuiper, laten weten geen enkel heil te zien in het plan om de kinderspecialismen IC en hartchirurgie bij het UMCGroningen te sluiten en te verplaatsen naar Utrecht. De argumenten hiervoor zijn:

Houd Kinder-IC en kinderhartchirurgie bereikbaar voor iedereen

Kinderen met een aangeboren hartafwijking moeten meteen na de geboorte op een speciale IC worden verzorgd en/of geopereerd door een specialistisch team en speciale instrumenten. Dat kan tot op heden in Groningen. Inwoners van de noordelijke en oostelijke provincies maken hier al jaren dankbaar gebruik van. Sluiting van dit centrum betekent voor deze groep inwoners nogal wat. Woon je in Steenwijk, helemaal bovenin de provincie Overijssel, dan is de afstand naar Utrecht 52 km, maar naar Groningen 28. Dat betekent dat ouders en familie elke dag naar de randstad moeten pendelen, want deze heel zieke kinderen hebben over het algemeen lange tijd specialistische zorg en ziekenhuisopname nodig.

Groningen redt ook Overijsselse levens

Diezelfde afstand moet na een geboorte dus ook worden afgelegd met het erg zieke kind in de ambulance. Ondanks dat die sneller mag en zal rijden, kan deze extra tijd net het verschil maken. Dat lijkt een gering risico, maar het is er wel een die doordraagt in de hele provincie. Het college van Gedeputeerde Staten in Overijssel hecht aan een goede spreiding van zorg, ook waar het gaat om acute specialistische zorg, zoals kinderhartchirurgie bij aangeboren hartafwijkingen. Een academisch ziekenhuis in de betrekkelijke buurt is niet alleen voor de zorg van belang, maar heeft ook aantrekkingskracht voor de arbeidsmarkt, de economie, de woningbouw en heeft, heel in het algemeen, invloed op het welbevinden van jonge mensen en op de keuzes die ze maken. Daarnaast is Groningen een belangrijke opleidingsplek, die gespecialiseerde kinderartsen en -chirurgen levert. Dat is nationaal van groot belang.

Protest uit vele monden

Inmiddels hebben ook de hartspecialisten en ruim 40 kinderartsen uit de regio en de noordelijke provincies van zich laten horen. In aanvulling op de ambities uit het coalitieakkoord Samen Bouwen aan Overijssel, hebben Provinciale Staten van Overijssel afgelopen november akkoord gegeven op een investeringsvoorstel urgente zorgthema’s. Een goede spreiding van voorzieningen is belangrijk om resultaten te behalen op deze thema’s. Vanuit IPO-verband is al in januari vorig jaar gereageerd op de nota Zorg voor de Toekomst van minister Van Arkel. In de nota én in de reactie van IPO is destijds het enorme belang van spreiding van de zorg en een betere koppeling van welzijn en zorg benadrukt.

Houd Groningen in stand

Het college van provincie Overijssel vraagt, samen met de noordelijke provincies, het IPO en de kinderartsen, bij minister Kuipers blijvende aandacht voor een goede spreiding van acute zorgvoorzieningen. Daar hoort een voorziening in Groningen bij. Wij nemen aan, dat de minister deze sluiting kundig zal beoordelen, met alle afgegeven signalen in de achterzak. Het college van de provincie Overijssel vraagt minister Kuipers dan ook dringend om het eerdere voornemen tot sluiting van deze bijzondere en noodzakelijke voorziening in het noorden van ons land, niet tot uitvoering te brengen.

 

 

Word supporter van HierinSalland

HierinSalland is voor, maar ook van Salland. Word supporters en ondersteun ons. Door mee te doen of met een kleine bijdrage.

Interessant? Deel het artikel

Blijf op de hoogte

Abonneer je op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Om de twee weken verloten we onder de abonnees om en om een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch en de biologische Supermarkt in het Bos van Kleinlangevelsloo, beiden in Raalte. Bekijk de spelregels.

Meer over

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke week een update van de artikelen op Hier in Salland. Iedere maand verloten we onder de abonnees een pakket uit de biologische boerderijwinkel Overesch in Raalte. Bekijk de spelregels.

Ook interessant

Sorry, geen nieuws gevonden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *