Berichten over: vogel

zwaluw, skelet

Wat doet de natuur nu dan! Zwaluwen ruimen hun nest op

De natuur kan zich alleen maar nieuw leven permitteren omdat ze zichzelf afsterft. Voor bomen en planten is het dat meest zichtbaar. Boven de grond sterven ze af of laten ze het blad vallen. Dieren houden rekening met de dood: als ze veel nakomelingen krijgen, komt dat omdat er veel jongen het niet overleven.

Lees verder »

Met open oog naar het Goudhaantje kijken

Diny Heidenrijk kwam een Goudhaantje tegen en maakte er een paar prachtig mooie foto’s van. Terwijl wij die foto’s bewonderden, vroeg Diny zich af: waarom heet dat vogeltje eigenlijk ‘goudhaantje’?

Lees verder »