Berichten over: Voedselverspilling

Salland deze Week: Hele voedselketen moet meer doen tegen voedselverspilling

Met het huidige tempo om voedselverspilling te verminderen zal het doel, halvering van verspilling in 2030, niet worden gehaald. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overweegt daarom om bedrijven te verplichten voedselverspilling te monitoren én te rapporteren over ingezette acties en verbeteringen.

Lees verder »

Doggy bags voorkomen voedselverspilling

Zaterdag was het Doggy Bag Day. Wanneer je gaat eten en er blijft voedsel over, altijd een doggy bag vragen. Hiermee voorkom je dat het in de container verdwijnt!

Lees verder »