Berichten over: veen

Kansen voor boeren op veengronden in Staphorst

Sinds kort is het mogelijk voor agrarische bedrijven met veengronden om met de Koolstofbank geld te verdienen. Hoe? Door structureel het waterpeil van percelen omhoog te zetten! CO2-uitstoot wordt hierdoor verminderd -nat veen houdt CO2…

Lees verder »