Berichten over: Vechtstromen

‘Haarvaten op Peil’ van start om droogte in Overijssel te bestrijden

In een gezamenlijk persbericht van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en de provincie Overijssel kondigen zij de ondertekening aan van uitvoeringsprogramma HOP.

Lees verder »