Berichten over: UMC Groningen

Provincie Overijssel stuurt brandbrief aan minister Ernst Kuipers over voorgenomen sluiting kinder IC en -hartchirurgie Groningen.

In een brief aan Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport vraagt de provincie Overijssel om herziening van het voorgenomen besluit tot sluiting van specialismen bij het UMC Groningen te heroverwegen.

Lees verder »