Berichten over: systeem

Denne: Wie moet er hier nu inburgeren…

Dat inburgeringssyteem van ons deugt niet. Daar is Denne wel achter. Zijn moeder zou er niet voor slagen.

Lees verder »