Berichten over: subsidie fossiele industrie

Expliciete steun afbouwplan fossiele subsidies versterkt klimaatneutrale ambitie waterschappen

“Klimaatverandering kunnen we beïnvloeden. Dus gaan we als waterschappen aan de slag” zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Maar waarom mengen de waterschappen zich dan niet in het debat over het afbouwen van fossiele subsidies, vraagt Wim van Vilsteren zich af.

Lees verder »