Berichten over: stimuland

Directeur Stimuland: ‘Boeren hebben stabiel perspectief nodig. Daar wordt met geen woord gerept in het coalitie-akkoord.’

Stimuland, projectorganisatie voor het platteland, vindt dat het coalitie-akkoord het platteland in de steek laat. Directeur Ingrid Jansen kan er geen broodnodig toekomstperspectief in vinden. Ook niet voor boeren.

Lees verder »

Biologische boeren voeren geen agressieve acties | Met video

Biologische boeren voeren geen actie. Ze vinden juist dar de Green Deal van Europa er snel moet komen. Voor herstel van de natuur en voor gezond eten op je bord.

Lees verder »

Salland deze Week: stankoverlast op het platteland, het wordt voor Raalte echt een rotzorg

Plattelanders komen in actie tegen stankoverlast van varkensindustrie bij de buren. Trek er eens op uit en ruik én zie hoe megastallen qua uitzicht en qua reuk het platteland verknallen.

Lees verder »