Berichten over: Stichting Sportbelangen Heino (SSH)

College van B&W en SSH kiezen samen voor het toekomstbestendig maken van sporthal Hoogerheyne in Heino

Hoe ziet de toekomst van sporthal Hoogerheyne in Heino eruit? Uit onderzoek bleek eerder dat er twee opties zijn; nieuwbouw of het bestaande gebouw verbeteren.

Lees verder »