Berichten over: Stichting Lenteland

Iedereen een beetje boer: zo brengt Lenteland voedselproductie terug naar de gemeenschap

Terwijl Nederland de afgelopen jaren steeds verder verstrikt raakte in de stikstofcrisis, zat ondernemer Wouter Veer te broeden op de toekomst van de landbouw. Niet op een hightech oplossing voor de stikstofuitstoot, maar op het fundament van álle landbouw: het eigendom en de prijs van grond.  Zo worden we allemaal eigenaar van de boerderij die ons voedt.  

Lees verder »