Berichten over: Sociaal en Cultureel Planbureau

SCP: Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen

Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt, blijkt dat deze mensen bijvoorbeeld weinig financiële middelen hebben en geen sociaal netwerk. Daarnaast toont het SCP-onderzoek aan dat ruim één op de tien ouders van minderjarige kinderen met zo’n stapeling van zorgen of problemen kampt. Naast zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, hebben zij ook andere problemen. Om mensen die hulp nodig hebben goed te ondersteunen, is het belangrijk dat gemeenten alert zijn of mensen een stapeling van problemen hebben en moeten zij hun ‘redzaamheid’ niet overschatten.

Lees verder »

SCP: Maatschappelijk onbehagen, achtergrond en mogelijke oplossingen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert in heer nieuwste rapport dat een meerderheid van de Nederlanders somber is over richting die het land opgaat.

Lees verder »

Politiek vertrouwen verder gedaald: 6 op de 10 Nederlanders ontevreden over politiek

Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) In het najaar van 2022 verslechterde de negatieve stemming in Nederland verder. 62% van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant opgaat met het land (was 46% in het voorjaar van 2022). 60% is niet tevreden met de politiek in Den Haag (was 49%) en 73% verwacht dat het slechter zal gaan met de economie (was 63%).

Lees verder »