Berichten over: Sociaal Cultureel Planbureau

SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen

In veel (essentiële) sectoren is er op dit moment een groot tekort aan medewerkers. En die krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog twee decennia aan. Daarom is het cruciaal dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor deze arbeidskrapte. Waar er voor die oplossingen snel wordt gekeken naar economische of financiële maatregelen, biedt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een sociaal maatschappelijk perspectief. Gericht op het leven van mensen. In de kennisnotitie van het SCP die vandaag verschijnt, werkt het planbureau deze alternatieve oplossingsrichtingen verder uit.

Lees verder »

SCP: verhoging minimumloon heeft positief effect op inkomen, maar niet direct op gezondheid en welzijn

Inkomensbeleid en armoedebestrijding staan momenteel hoog op de politieke agenda, onder andere vanwege de hoge inflatie. Het kabinet heeft mede in dat kader op 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent verhoogd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht of deze verhogingen op korte termijn ook effect zullen hebben op gezondheid en welzijn.

Lees verder »

SCP: Ergernis over harde toon en extreme uitingen in politieke en publieke debat

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over polarisatie. Ze denken daarbij aan verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat. Ook ergeren ze zich aan uitingen die zij als extreem of radicaal ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. In hun directe omgeving ervaren mensen minder polarisatie dan in de politiek en in de (sociale) media. Om het gevoel dat groepen mensen tegenover elkaar staan niet te vergroten, is het belangrijk om in het politieke debat te letten op de toon en de inhoud centraal te stellen.

Lees verder »

SCP: Burgers en overheid niet op één lijn over wie aan zet is bij lokale energieprojecten

Terwijl de overheid verwacht dat burgers steeds meer meedenken, mee-beslissen en meedoen, klinkt tegelijkertijd bij burgers de roep om meer regie van de overheid bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar lokale energieprojecten laat zien dat burgers en lokale overheden anders denken over wie op lokaal niveau aan zet is.

Lees verder »

SCP: Vaak onbehagen bij tweede generatie met migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland zijn of in Nederland zijn geboren zijn somber over het politieke systeem en ervaren vaak discriminatie vanwege hun afkomst. De helft van hen vindt Nederland geen gastvrij land voor mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. Om werk te maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich gepresenteerd voelt, benadrukt het SCP dat anti-discriminatiebeleid onderdeel moet zijn van integratiebeleid.

Lees verder »

SCP: Deeltijdcultuur en -structuur belemmert vrouwen meer te gaan werken

Vrouwen die minder gaan werken als ze een kind krijgen, blijven dat vaak de rest van hun loopbaan doen. Oorzaak is de deeltijdcultuur en –structuur in ons land, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat verscheen.

Lees verder »

SCP: Vertrouwen in politiek blijft laag

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een nieuw rapport gepubliceerd en stelt als uitdaging voor het komende politieke jaar: ‘houd kritische burgers aangehaakt.’

Lees verder »

SCP: Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een rapport uitgebracht over de huidige problemen op de arbeidsmarkt en hoe deze aan te pakken zijn.

Lees verder »

SCP: Bijna de helft van biseksuele vrouwen slachtoffer van seksueel geweld of intimidatie

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een rapport uitgebracht over de positie van biseksuele vrouwen in onze samenleving.

Lees verder »

Verdieping scheidslijnen in de samenleving schaadt onze democratie

Vertrekkend directeur Sociaal Cultureel Planbureau (SCP )Kim Putters schreef ter gelegenheid vanzijn afscheid een interessant essay: Verdieping scheidslijnen in de samenleving schaadt onze democratie.

Lees verder »