Berichten over: Sil Bakker

Sil Bakker: Herdenking of overdenking

Voor mij als 72- jarige boomer is het heel vanzelfsprekend om te herdenken. Omdat we er toch maar met zijn allen in geslaagd zijn om in West Europa 76 jaar lang al geen oorlogen te hebben en tot een samenwerking zijn gekomen om een welvarend economisch machtsblok in de wereld te worden. Maar heel regelmatig vraag ik mij af of we wel wat geleerd hebben. Vaak vraag ik mij af of de welvaart en de sociale verworvenheden ons niet egocentrisch en asociaal gemaakt hebben. Alléén ik ben nog maar belangrijk en de rest kan stikken. En ik maak nog een selfie!

Lees verder »