Berichten over: Schone energie

Kees Huls: Valkuilen en paniek voor de energietransitie

Veel commotie over de gevolgen van de energietransitie omdat er geen duidelijke lijnen uitgezet worden en er teveel hap-snap-beleid is. Zo was het al lang te voorspellen dat elektriciteit een bepalende rol zou spelen in dit proces en toch is daar niet op geanticipeerd met alle gevolgen nu voor woning- en utiliteitsbouw. Privatisering van het stroomnet wreekt zich…

Lees verder »

Energietransitie: Kunnen zon en wind ‘op’ raken?

Zonne- en windenergie zijn ideale oplossingen om de CO² uitstoot van energieopwekking tot 0 terug te brengen. Tenminste wanneer we de uitstoot voor het het maken van de apparatuur buiten beschouwing laten. Deze energievormen dienen…

Lees verder »

Zonneweide Wijheseweg in Raalte gaat Torenallee heten en jij kunt een aandeel kopen

De aarden wallen liggen er al een tijdje aan de Wijheseweg bij in Raalte, ter hoogte van afslag Hogeweg. Binnenkort komen ook de zonnepanelen. Maar nu is er ook een naam: Torenallee, dat is vanwege…

Lees verder »

VVD Overijssel vraagt duidelijke regels voor afstand tussen windturbines en woningen

Joekels van windturbines bouwen op slechts enkele honderden meters afstand van woningen betekent een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid.’ Die waarschuwing klinkt uit een brandbrief van ruim honderd medici onder aanvoering van Kinderpsychiater Simone Brands,…

Lees verder »

Agnes Heethaar: Hebben we recht op natuur? We hebben in elk geval een plicht

Natuurorganisaties hebben een manifest opgesteld onder de titel ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’. Damast in Salland vraagt zich af wat jij daar bij denkt. Agnes Heethaar koppelt rechten ook aan plichten.

Lees verder »

Salland moet nog vijf keer zoveel groene energie opwekken binnen tien jaar

Samen met andere gemeenten in West-Overijssel gaat Salland in 2030 de helft minder CO2 uitstoten dan nu. Dat gaat gebeuren door veel meer energie uit zon en wind op te wekken. De gemeenten, de provincie en de waterschappen hebben daarbij afgesproken dat er ook over gemeentegrenzen gekeken kan worden om doelen te halen en dat de nieuwe energieopwekking voor minsten de helft in lokale handen moet komen.

Lees verder »

Salland moet nog vijf keer zoveel groene energie opwekken binnen tien jaar

Samen met andere gemeenten in West-Overijssel gaat Salland in 2030 de helft minder CO2 uitstoten dan nu. Dat gaat gebeuren door veel meer energie uit zon en wind op te wekken. De gemeenten, de provincie…

Lees verder »

VVD Overijssel wil een andere verhouding tussen zonne- en windenergie

Vrijwel iedereen is het erover eens dat er veel ingezet moet worden op hernieuwbare energie, zoals zon en wind. Wanneer er echter een zonnepark of een windmolen binnen het gezichts- en/of gehoorsveld van de gemiddelde…

Lees verder »

Irene van Oenen (Stimuland): Is het platteland slachtoffer of regisseur van de energietransitie ?

Gemeenten en burgers worstelen met de opgelegde maatregelen voor de energietransitie (RES), door het Rijk min of meer dwingend opgelegd. Door Irene van Oenen De Regionale Energie Strategie Voldoen aan de Nederlandse energievraag zonder fossiele…

Lees verder »

Gemeente Olst-Wijhe helpt inwoners bij energiebesparing

De gemeente Olst-Wijhe ontving een flinke subsidie van de Rijksoverheid om inwoners te helpen met energiebesparing. De komende tijd zijn er verschillende acties waarmee de gemeente inwoners wil stimuleren om met energiebesparing in hun woning…

Lees verder »

Geen zonnepark op landgoed De Vlaminckhorst in Heino

Er komt geen groot veld met zonnepanelen in de binnenbocht van de rondweg om Heino. Dat zonnepark zou de natuurlijke plannen en historische waarde van Landgoed De Vlaminckhorst te veel dwarsbomen. En automobilisten op de…

Lees verder »

Gemeente Raalte rondt onderzoek naar mogelijkheden aardgasvrije wijk Westdorp af

Welk alternatief voor aardgas is er beschikbaar voor de wijk Westdorp in Raalte en is dit alternatief betaalbaar? De gemeente Raalte rondt het verkennende onderzoek naar deze vraag af. Het alternatief dat nu het meest…

Lees verder »