Berichten over: SallandWonen

Circulaire woningbouwer Tala uit Broekland genomineerde voor prestigieuze prijs

Duurzaam bouwbedrijf Tala uit Broekland is één van de drie genomineerden voor de Circulair Ondernemen Award regio Zwolle. De uitreiking op 30 mei vindt plaats in de week dat het innovatieve bedrijf ook haar eerste biobased sociale huurwoningen oplevert in Olst.

Lees verder »

Braakliggend terrein naast De Hartkamp Raalte krijgt nieuwe invulling  

SallandWonen heeft plannen om op het braakliggende terrein aan de Ware, dat naast De Hartkamp ligt, woningen te bouwen voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Lees verder »

Meer en duurzame sociale huurwoningen in Raalte en Olst-Wijhe

De komende jaren komen er extra sociale huurwoningen in Salland. Dat hebben de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, SallandWonen en de huurdersorganisaties met elkaar afgesproken. Dat is nodig want er is een tekort aan woningen, ook in de beide Sallandse gemeenten. Ook zet SallandWonen verder in op energiebesparing in bestaande woningen. Deze afspraken en meer staan in de ‘prestatieafspraken’ voor 2023-2024 die de partijen samen hebben gemaakt. 

Lees verder »

Bibliotheek Salland vraagt gemeente Raalte om bijdrage voor herhuisvesting bibliotheek

SallandWonen gaat appartementen bouwen op de eerste twee verdiepingen van het Kulturhus in Raalte. De kantoren van Bibliotheek Salland verhuizen daarom naar de begane grond.

Lees verder »

Gemeente en SallandWonen bouwen versneld 76 woningen in Olst-Wijhe

De woningmarkt staat onder grote druk, ook in Olst-Wijhe. Het kost veel tijd om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen en daarom wordt nu voor een snelle oplossing gekozen.

Lees verder »

Vier huurders ontvingen de sleutel voor nieuwbouwwoningen in Nieuw Heeten

Vier huurders ontvingen op 25 juli van wooncorporatie SallandWonen de sleutel van hun nieuwe woning in het nieuwbouwplan Marissink in Nieuw Heeten. SallandWonen is extra trots dat hierbij ook nog eens de 50e buitengewoonthuiswoning is.

Lees verder »

SallandWonen: Meer kans op een betaalbare huurwoning voor woningzoekenden uit de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe

Vanaf 1 september veranderen de lotingsvoorwaarden bij toewijzing van huurwoningen door woningcorporatie SallandWonen. Inwoners van Raalte en Olst- Wijhe maken dan meer kans.

Lees verder »

Ombouwen kantoorgebouw Arkelstein 2 in Raalte Noord tot woongebouw

Het al jaren leegstaande kantoorgebouw in Raalte Noord wordt omgebouwd tot wooncomplex.

Lees verder »

SallandWonen: Deelhuus nu ook in Wijhe

Ook in Wijhe is woningcorporatie SallandWonen begonnen met ‘Deelhuzen.’

Lees verder »

Ut Huus, SallandWonen en gemeente Olst-Wijhe zorgen voor impuls welzijn, cultuur en sport

Holstohus, woningcorporatie SallandWonen en gemeente Olst- Wijhe stimuleren sociale activiteiten onder het motto ‘Meer geld voor inhoud, minder voor de stenen.’

Lees verder »

Gemeente Olst- Wijhe regelt flexwonen en tijdelijke huisvesting statushouders en Oekraïense vluchtelingen

De overspannen woningmarkt en de extra toestroom aan vluchtelingen noopte de gemeente Olst- Wijhe tot creatieve oplossingen: Leegstaande, voor de sloop bestemde duplexwoningen warden aan hen ter beschikking gesteld.

Lees verder »

SallandWonen: 100 woningen in wijk Broekslag Wijhe klaar voor de toekomst

SallandWonen heeft het verduurzamings- en onderhoudsproject bij 100 woningen in de wijk Broekslag afgerond. De woningen zijn klaar voor de toekomst. Het is mooi geworden en de rust in de straten is terug.

Lees verder »