Berichten over: SallandWonen

Vier huurders ontvingen de sleutel voor nieuwbouwwoningen in Nieuw Heeten

Vier huurders ontvingen op 25 juli van wooncorporatie SallandWonen de sleutel van hun nieuwe woning in het nieuwbouwplan Marissink in Nieuw Heeten. SallandWonen is extra trots dat hierbij ook nog eens de 50e buitengewoonthuiswoning is.

Lees verder »

SallandWonen: Meer kans op een betaalbare huurwoning voor woningzoekenden uit de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe

Vanaf 1 september veranderen de lotingsvoorwaarden bij toewijzing van huurwoningen door woningcorporatie SallandWonen. Inwoners van Raalte en Olst- Wijhe maken dan meer kans.

Lees verder »

Ombouwen kantoorgebouw Arkelstein 2 in Raalte Noord tot woongebouw

Het al jaren leegstaande kantoorgebouw in Raalte Noord wordt omgebouwd tot wooncomplex.

Lees verder »

SallandWonen: Deelhuus nu ook in Wijhe

Ook in Wijhe is woningcorporatie SallandWonen begonnen met ‘Deelhuzen.’

Lees verder »

Ut Huus, SallandWonen en gemeente Olst-Wijhe zorgen voor impuls welzijn, cultuur en sport

Holstohus, woningcorporatie SallandWonen en gemeente Olst- Wijhe stimuleren sociale activiteiten onder het motto ‘Meer geld voor inhoud, minder voor de stenen.’

Lees verder »

Gemeente Olst- Wijhe regelt flexwonen en tijdelijke huisvesting statushouders en Oekraïense vluchtelingen

De overspannen woningmarkt en de extra toestroom aan vluchtelingen noopte de gemeente Olst- Wijhe tot creatieve oplossingen: Leegstaande, voor de sloop bestemde duplexwoningen warden aan hen ter beschikking gesteld.

Lees verder »

SallandWonen: 100 woningen in wijk Broekslag Wijhe klaar voor de toekomst

SallandWonen heeft het verduurzamings- en onderhoudsproject bij 100 woningen in de wijk Broekslag afgerond. De woningen zijn klaar voor de toekomst. Het is mooi geworden en de rust in de straten is terug.

Lees verder »

SallandWonen heeft al haar woningen voorzien van rookmelders

SallandWonen heeft al haar woningen voorzien van rookmelders en oudere exemplaren vervangen door nieuwe met extreem lange batterijduur.

Lees verder »

Gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen knappen de Kortricklaan in Olst op 

Gemeente Olst- Wijhe gaat in samenwerking met SallandWonen en en de inwoners de Kortricklaan in Olst aanpakken.

Lees verder »

SallandWonen vraagt om toepassen coördinatieregeling voor de Olsterkampweg in Olst

Met deze regeling worden de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig voorbereid, ter inzage gelegd en vastgesteld. Vanwege de maatschappelijke druk op de woningmarkt stelt het college de raad voor om aan dit verzoek tegemoet te komen. Het is aan de gemeenteraad om het coördinatiebesluit te nemen.

Lees verder »

Kantoren boven Kulturhus Raalte worden woonplekken  

Meer wonen in het centrum van Raalte. Kantoren boven het Kulturhus in Raalte worden door woningcorporatie SallandWonen omgebouwd tot woonplekken.

Lees verder »

SallandWonen biedt huurders voorrang bij aankoop van een woning die zij verkoopt

Woningcorporatie SallandWonen geeft bestaande huurders voorrang wanneer zij woningen in de verkoop doet. Hierdoor kunnen er huurwoningen beschikbaar komen in deze nu overspannen markt.

Lees verder »