Berichten over: Roundup

Voedselbossen leveren wezenlijke bijdrage en je hebt er geen gif voor nodig

Boeren uit Lemelerveld maken voedselbossen belachelijk in de week dat blijkt dat ze gif in hun lijf hebben zitten vanwege hun boerenpraktijken. En nu blijkt ook nog: het boerenbedrijf heeft Roundup helemaal niet nodig.

Lees verder »

Joa joa, de kans op Parkinson is op het platteland groter

Joa, joa, zelfs de Hersenstichting zegt het, de kans op Parkinson op het platteland is groter dan in de stad. Vermoedelijk door roundup. Dan kun je lekker doorgaan met gebruik ervan en vrolijk goedkeuren dat…

Lees verder »

Het Monsanto Tribunaal zet zich in tegen schadelijke landbouwpesticiden

Het Monsanto Tribunaal strijdt tegen gifstoffen, met name RoundUp. Vele rechtszaken werden al gewonnen en de producent Bayer heeft al enorme schadevergoedingen moeten betalen. Toch gaat de productie nog steeds door.

Lees verder »

Salland deze Week: Als je roundup goedkeurt, keur je Parkinson ook goed

In Salland deze Week plaatsen we iedere zondagmorgen een stelling. Die bedenken we het liefst samen met Salland. Dus als jij ook een stelling wil lanceren, mail het ons naar OpinieinSalland. Reageren? Graag. Als je…

Lees verder »

Anekdote van de MOKwerf: Prikkebeen

Door Jos van Westing Het was Voorjaar en ik wilde weer een installatie maken, passend aan het seizoen. Het zou een vlindertuin moeten worden had ik bedacht, met wat netjes om de vlinders te kunnen…

Lees verder »

Minister: Jacobskruiskruid helemaal niet gevaarlijk, juist goed voor biodiversiteit

Jacobskruiskruid is helemaal niet gevaarlijk, het draagt juist enorm bij aan de biodiversiteit van de natuur. Doodspuiten moesten we daarom maar niet doen, antwoordt minister Schouten op Kamervragen. Boeren en hun koepelorganisaties hadden de gifspuit…

Lees verder »

Kan het bestuur van Salland landbouwgif eigenlijk wel wat schelen?

De Europese Unie moet binnenkort een besluit nemen over het opnieuw goedkeuren van het landbouwgif roundup. Er is een Burgerinitiatief gestart om de Unie op te roepen dat niet te doen. Een mooie kans voor…

Lees verder »

PvdD en GroenLinks willen roundup verbieden

De Partij van de Dieren vindt het helemaal niet interessant hoe pachtconstructies het onmogelijk maken pachters te verbieden landbouwgif te gebruiken. “We willen gewoon een Europees verbod en anders – in navolging van Duitsland –…

Lees verder »

Loonwerker waarschuwt imkers voor landbouwgif op aardappelen

“Actievoerende boeren zouden de gifspuit achter hun trekker aan moeten knopen als ze naar Den Haag gaan, dan zien ze in de Randstad eens hoeveel gif er hier op het platteland gespoten wordt,” stuurde iemand…

Lees verder »

Natuurbeleid betwist heeft voorspellende waarde voor de roundup-discussie

Nederland houdt zich niet aan zijn eigen wetten van natuurbeleid en journalisten zijn meer gebaat bij een opgeklopt verhaal dan dat ze de waarheid vertellen. Die trieste conclusie kun je wel trekken als je ‘Natuurbeleid…

Lees verder »

Joa joa, bij IJssellandschap maakt een beetje meer of minder gif niet uit

IJssellandschap is groot grondbezitter in Salland. Daar hebben ze een bijzondere manier van natuurinclusief werken: gif toestaan.

Lees verder »

Ook Waterschap verbiedt roundup

Ook waterschap Drents Overijsselse Delta verbiedt roundup te gebruiken op grond die het waterschap in beheer heeft. Zelf deed het waterschap roundup al eerder in de ban. Pachters wordt het ook verboden. Een woordvoerder van…

Lees verder »