Berichten over: Rattenbestrijding

Waterschap Delta: Populatie muskusratten daalt opnieuw

Met succes bestrijdt Waterschap Drents Overijsselse Delta de muskus- en beverratten in haar werkgebied. Oplettendheid van de inwoners blijft belangrijk om deze daling voort te kunnen zetten.

Lees verder »