Berichten over: Politiek

Hans Kamphuis tijdelijk wethouder gemeente Olst-Wijhe

Hans Kamphuis is tot aan de samenstelling van een nieuw college na de verkiezingen van maart 2022 aangesteld als wethouder. Hij vervangt de zieke Herman Engberink.

Lees verder »

Agnes Heethaar: Laten we naast stemmen ook wegstemmen invoeren!

Columnist Agnes Heethaar ergert zich kapot aan de spelletjes van ons landsbestuur. En komt met een dringend stemadvies.

Lees verder »

Maakt ons landsbestuur nu de broodnodige beweging naar links?

Na 7 maanden kissenbissen wordt er nu eindelijk onderhandeld over een programma tussen VVD, D66, CDA en CU. Hopelijk blijft niet alles bij het oude en wordt een weg naar links ingeslagen om de Rutte ‘verworvenheden’ weer terug te draaien.

Lees verder »

Nu stoppen met de NAVO, 21 jaar te laat

De NAVO werd in 1949 opgericht uit angst voor het communisme in de Sovjet Unie en haar nieuwe satellietstaten. Deze angst was trouwens voor de VS de belangrijkste reden om, later dan de andere geallieerden, deel te gaan nemen aan de 2e Wereldoorlog en om Marshall Hulp leningen te verstrekken aan de West- Europese staten. Doel was dat de leden elkaar zouden bijstaan wanneer een van hen bedreigd werd. Al snel leidde dit tot het stationeren van Amerikaanse troepen in West- Europa. Als reactie hierop en met name vanwege de toetreding van West Duitsland tot de NAVO, richtte de Sovjet Unie in 1955 het Warschaupact op met dezelfde intenties.

Lees verder »

Kees Huls: Onverantwoord machtsspel in Den Haag leidt tot geweldige impasse.

Er wordt al bijna een half jaar geprobeerd een nieuwe regering te vormen en we zijn nog geen streep opgeschoten, doordat enerzijds de VVD en het CDA de combinatie PVDA/ GL afwijzen en anderzijds D66 de CU afwijst om mee tot een coalitie te komen. Dit zonder dat er ook maar inhoudelijke gesprekken hebben plaatsgevonden. En dat in een tijd waarin enorme problemen oplossingen vragen, zoals ondermeer klimaat, corona, woningmarkt en vluchtelingen.

Lees verder »

logo gemeente Raalte

Zomernota 2021 laat zien dat de gemeente Raalte op koers ligt

Ieder jaar presenteert de gemeente Raalte in augustus de zomernota. Hierin maken we de tussentijdse balans op over het eerste halfjaar. De zomernota van 2021 laat zien dat we op koers liggen. Dat geldt zowel…

Lees verder »

Hasan Kaddour: Intrieste discriminatie bij voetbal

Wat voor bedenkelijke ontwikkelingen zagen wij bij het EK voetbal? Vreselijke uitingen van onbegrip tussen mensen.

Lees verder »

SCP: Burgers hebben zorgen over lasten en lastenverdeling van klimaataanpak

Iedereen heeft te maken met de overgang naar een klimaatneutrale samenleving. Voor het halen van de klimaatdoelen is brede betrokkenheid en actieve participatie van overheden, bedrijfsleven en burgers essentieel. In de samenleving is echter bezorgdheid…

Lees verder »

Kees H. te R.: Criminelen leven ongestoord in Salland

Aan de Goudkust van Raalte, de Venkel, leeft kennelijk al jaren een crimineel ongestoord zijn luizenleventje, terwijl hij volgens de belastingdienst een fraudeur zou zijn.

Lees verder »

Hans de Kort: Beetje realiteit graag, Jan Schokker

Hans de Kort is een kritische inwoner van de gemeente Raalte die het reilen en zeilen binnen het bestuur zorgvuldig observeert. Wanneer nodig signaleert hij onvolkomenheden. Door Hans de Kort Toevallig las ik dezer dagen…

Lees verder »

Pas op de plaats in relatie Overijssel en Chinese provincie Liaoning

De provincie Overijssel maakt een pas op de plaats in de relatie met de Chinese provincie Liaoning. Het college van gedeputeerde staten neemt dan ook niet deel aan de economische missie naar China in 2021….

Lees verder »

De fabel van de gemeente, de ezel, de steen en TCR

Het leerlingenvervoer in de gemeente Raalte moet telkens opnieuw aanbesteed worden op grond van Europese regels. Voor het schooljaar 2021- 2022 is dit voorlopig gegund aan Willemsen & De Koning uit Arnhem met op de…

Lees verder »