Berichten over: PMD afval

Maatschappelijke organisaties in Raalte kunnen mogelijk binnenkort eenvoudiger afval scheiden

Naar aanleiding van een verzoek van Museum De Laarman in Luttenberg aan HierInSalland heeft het college van B&W Raalte heeft een principebesluit genomen om maatschappelijke organisaties in de gelegenheid te stellen PMD afval aan te bieden om zo tot een betere afvalscheiding te komen. De gemeenteraad zal hier binnenkort een beslissing over nemen.

Lees verder »