Berichten over: Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) ambieert een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige ‘wilde’ natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Lees verder »