Berichten over: Onderwijs anders

Hoe zou ons onderwijs eruit zien als we ons vaker afvragen waar school eigenlijk voor bedoeld is?

Juliëtte Schraauwers ziet dat kinderen, ouders en leerkrachten gevangen zitten in een hopeloos verouderd, lineair en door de economie aangedreven onderwijssysteem. Met NOWSCHOOL biedt zij een alternatieve visie: een adaptief lerend ecosysteem dat holistisch en toekomstbestendig is. De belangrijkste vraag die daarbij centraal staat: ‘Waar is school voor bedoeld?’

Lees verder »