Berichten over: OBB spelmakers + ruimtedenkers

Jantje Beton: ‘We zijn onze kinderen ziek aan het maken; het medicijn is buiten spelen’

Bevlogen ambtenaren en enthousiaste experts kleuren BOSSdag 2023, een evenement voor bevordering van het buitenspelen voor kinderen.

Lees verder »

Kinderen: stop eens wat grond in je mond!

De spelmakers + ruimtedenkers van OBB hebben een zwaarwegend argument om veel meer groen te creëren: in de grond zitten miljarden bacteriën die ons gezond houden. De stichting Bac2nature heeft daar veel kennis over. Er is een direct verband tussen micro-organismen in de grond en de kwaliteit van ons immuunsysteem.

Lees verder »

BOSSdag 2023 in Veenendaal, het ultieme kennis- en netwerkmoment op het gebied van Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten.

Gemeenten en andere overheden laten netwerken en kennis laten delen, om gezamenlijk stappen te zetten in een uitdagende, inclusieve en toekomstbestendige buitenruimte voor Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten. Met dit doel organiseert OBB spelmakers + ruimtedenkers de BOSSdag 2023. Of zoals Arjan Vreugdenhil het zegt: ‘We brengen de juiste vakidioten met elkaar in contact en daar ontstaan ontzettend toffe dingen uit’.

Lees verder »

Weg met de jongeren (?)

Uitgangspunten voor sporten en ontmoeten horen het uitgangspunt te zijn voor het inrichten van jongerenplekken. Carmen Hoff van OBB spelmakers + ruimtedenkers in Deventer laat haar licht hierover schijnen.

Lees verder »

Opnieuw relevant: Een woonwijk bouw je niet alleen voor een dak boven je hoofd, maar voor een gezonde samenleving

Op uitnodiging van Het Oversticht en de provincie gingen bestuurders en professionals in gesprek over hoe te sturen op de toename van natuurwaarden binnen gemeenten, projecten of in de provincie? Hoe doe je dat in een speelveld met veel belangen en ambities?

Lees verder »

Opnieuw relevant: Woningbouwopgave laat buitenkansen liggen. Creëer toekomstbestendige wijken door een integrale visie op de openbare ruimte

OBB Spelmakers + Ruimtedenkers uit Deventer richt zich op integrale plannen voor de bestaande en nieuwe woonomgeving. Lees hier hun visie.

Lees verder »

Controle van toestellen in speeltuintjes gaat meer over controle in plaats van over veiligheid

Denk nou niet dat het speeltuintje in jouw wijk er zo maar is neergezet en dat verder niemand er het nakijken nog naar heeft. De overheid heeft daar een beheer- en controlesysteem opgezet waar je u tegen zegt. Of dat wel nodig is?

Lees verder »

Red uw speelplek het klimaat, gemeente?

OBB ingenieursbureau in Diepenveen ontwerpt en stelt beleid vast voor de buitenruimte. Uitdagend, gevarieerd, circulair, inclusief, biodivers en toekomstbestendig. De stad is hun speelruimte. Veel gemeenten maken al gebruik van hun kennis en ervaring bij het maken van stappenplannen voor vooral speelruimten.

Lees verder »