Berichten over: noten

Notenteelt, een nieuwe inkomstenbron voor agrariërs?

We hebben vaker aandacht voor gezonde voeding, we vervangen dierlijke eiwitten vaker door plantaardige eiwitten en agrariërs schakelen vaker om naar kringlooplandbouw. Wordt notenteelt een nieuwe inkomstenbron voor agrariërs? We spraken hierover met de Nederlandse…

Lees verder »