Berichten over: NAVO

Nu stoppen met de NAVO, 21 jaar te laat

De NAVO werd in 1949 opgericht uit angst voor het communisme in de Sovjet Unie en haar nieuwe satellietstaten. Deze angst was trouwens voor de VS de belangrijkste reden om, later dan de andere geallieerden, deel te gaan nemen aan de 2e Wereldoorlog en om Marshall Hulp leningen te verstrekken aan de West- Europese staten. Doel was dat de leden elkaar zouden bijstaan wanneer een van hen bedreigd werd. Al snel leidde dit tot het stationeren van Amerikaanse troepen in West- Europa. Als reactie hierop en met name vanwege de toetreding van West Duitsland tot de NAVO, richtte de Sovjet Unie in 1955 het Warschaupact op met dezelfde intenties.

Lees verder »