Berichten over: Natura2000

Provincie Overijssel verlengt de beheerplannen voor 18 Natura 2000-gebieden met maximaal zes jaar.

De provincie Overijssel verlengt de beheerplannen voor 18 Natura 2000-gebieden met maximaal zes jaar. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

 

Lees verder »

Zaterdag 3 oktober: Natura 2000-excursie door het Boetelerveld

Op zaterdag 3 oktober kunnen belangstellenden mee met een speciale Natura 2000-excursie door het Boetelerveld. In en rond dit natuurgebied worden tot het eind van dit jaar werkzaamheden uitgevoerd om de bijzondere planten en dieren…

Lees verder »