Berichten over: Natura2000

Dagklad: Siep Raasmus jr

Dagklad columnist Marius Jaspers verdiept zich in de richtingenstrjid over het beheer van de Sallandse Heuvelrug en met name het Boetelerveld bij Raalte.

Lees verder »

Terinzagelegging vastgestelde addenda voor vijf Natura 2000 – beheerplannen

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben voor vijf Natura 2000-beheerplannen een addendum (bijlage) vastgesteld.

Lees verder »

Provincie Overijssel verlengt de beheerplannen voor 18 Natura 2000-gebieden met maximaal zes jaar.

De provincie Overijssel verlengt de beheerplannen voor 18 Natura 2000-gebieden met maximaal zes jaar. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

 

Lees verder »

Zaterdag 3 oktober: Natura 2000-excursie door het Boetelerveld

Op zaterdag 3 oktober kunnen belangstellenden mee met een speciale Natura 2000-excursie door het Boetelerveld. In en rond dit natuurgebied worden tot het eind van dit jaar werkzaamheden uitgevoerd om de bijzondere planten en dieren…

Lees verder »