Berichten over: Monumenten

Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Overijssel

Het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel wordt per 1 januari 2024 aangevuld met een waardevolle bijdrage van €1.575.000. Eigenaren van gemeentelijke monumenten of karakteristieke en beeldbepalende panden in Overijssel kunnen nu extra ondersteuning krijgen.

Lees verder »

Het Geheim van Heino: Het Meistershuus aan de Haarstraat

Door Flip Jonkman, ondermeer bekend van zijn actieve historische internet site Heino Toen, werd ik geattendeerd op een verborgen parel in Heino. Dit is waarschijnlijk na de toren van de Nicolaaskerk het oudste pand in…

Lees verder »