Berichten over: Matteüs Passion Junior

mattheus passion spelers

Matteüs Passion Junior in de Bergkerk te Deventer

Van de Matthaüspassion van Bach hebben de meeste mensen wel gehoord, maar om daarheen te gaan? En dan nog met kinderen of jongeren? Drie uur lang stil op een stoel naar muziek luisteren, dat is wel heel veel gevraagd.

Lees verder »