Berichten over: Lokale Energie

Lokale initiatieven belangrijk om de energietransitie te realiseren

Natuur en Milieu Overijssel presenteert de resultaten van hun onderzoek naar de invloeden van de verrechtsende verkiezingsuitslag.

Lees verder »