Berichten over: lees simpel app

ddw dutch design week

Dutch Design Week: Lees Simpel App vertaalt die onmogelijke brieven van de overheid

Met verhalen richting geven aan de samenleving die op alle fronten verandering behoeft, het is een belangrijk onderdeel van de Dutch Design Week. Die verhalen zetten je aan het denken. Je kunt Chat GPT bijvoorbeeld inzetten om onbegrijpelijke overheidstaal te versimpelen en kunnen algoritmes onze mening beter weergeven dan wijzelf op inspraakavonden?

Lees verder »