Berichten over: Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is geen ‘handel’

Voor de 2e keer in 7 jaar blijft taxibedrijf Willemsen & De Koning ernstig in gebreke bij het leerlingenvervoer en heeft de gemeente Raalte een ultimatum gesteld. Wanneer het contract opgezegd wordt komt een ander niet in de regio gevestigd bedrijf in beeld. Waarschijnlijk ook niet de beste oplossing voor het delicate vervoer van leerlingen.

Lees verder »