Berichten over: Leefbaar platteland

Reactie provincie Overijssel op Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)  

Het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is door het Rijk ter inzage gelegd van 16 januari tot en met 26 februari 2024. Met het NPLG werken het Rijk en de provincies, samen met ondernemers en inwoners, gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties, aan de toekomst van ons platteland.

Lees verder »