Berichten over: Kwaliteit zwemwater

Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is weer van start gegaan met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Hierbij wordt onderzocht of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. In…

Lees verder »