Berichten over: Kostbaar Salland

Salland Zoemt vraagt boeren ook mee te doen

Salland Zoemt wil het in Salland weer laten zoemen van de insecten. De stichting organiseert daarom activiteiten om de natuur daarvoor geschikt te maken. Op de website vruchtbarekringloopoverijssel worden ook boeren opgeroepen mee te doen….

Lees verder »

Kleinschalig groen initiatief? Vraag de Groene Cheque aan!

Inwoners van Salland kunnen voor groene initiatieven, zoals het aanplanten van bomen, struiken, heggen en hagen, een Groene Cheque van maximaal € 500 aanvragen bij Stichting Kostbaar Salland. Het bestuur van Kostbaar Salland wil een…

Lees verder »

Salland Zoemt en Duurzaam Heino zaaien meerjarig wildmengsel

Ineens was daar de discussie of die bloeiende randen langs wei en akker eigenlijk wel bijdragen aan het insectenleven. Salland Zoemt heeft zich er in verdiept en besloot samen met Duurzaam Heino tot het inzaaien…

Lees verder »

Salland Café over biodiversiteit gemist? Bekijk het filmpje of lees het verslag

Donderdag 5 maart was het Salland Café ‘Salland zaait!’. Er is veel interesse voor biodiversiteit en er kwamen dan ook rond de 150 man op af. Een volle bak in Ut Huus in Olst. Door…

Lees verder »

Samenleving betrekken bij landschapsonderhoud

Hoe beheer je het platteland en haar landschap op een langdurige manier zonder dat je er bakken met geld tegenaan gooit en mét betrokkenheid van de samenleving? In de zeven gebieden in Overijssel worden daar…

Lees verder »

Kwaliteitsimpuls voor het landschap

Met de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls voor het landschap’ ondersteunt Overijssel grondeigenaren en erfpachters, die willen investeren in aanleg, herstel en beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. De provincie heeft de keuze gemaakt dat voor…

Lees verder »

Autenthiek landschap in Luttenberg blijft bewaard!

Stichting Groen Luttenberg, Stichting Kostbaar Salland en de gemeente Raalte slaan de handen ineen voor het herstel en beheer van landschapselementen in Luttenberg. Gisteren ondertekenden ze een financieringscontract voor de uitvoering van het onderhoud voor…

Lees verder »