Berichten over: Knarrenhof

Nieuwe woonvormen

Uit de vele reacties die Opinie in Salland kreeg op haar artikelen over Tiny Houses en Knarrenhoven blijkt veel belangstelling voor nieuwe woonvormen. Velen zullen het interessant vinden informatie te kunnen vinden over het samenwerkingsverband…

Lees verder »