Berichten over: klimaatadaptatie

Gosse Jongstra: Op de kop

Columnist Gosse Jongstra ziet dilemma’s tussen algemene plannen maken en daar privé naar handelen.

Lees verder »

D66 en GroenLinks: Raalte klimaatneutraal maken? Dat doen we gewoon!

D66 Raalte en GroenLinks Raalte organiseren op 5 november een inloopavond voor belangstellenden in het HOFtheater. In het kader van de Nationale Klimaatweek kan hier van gedachten gewisseld worden hoe we zo snel mogelijk klimaatneutraal kunnen worden.

Lees verder »

Vergroenen en aandacht voor regenwater tijdens Groen Samen Doen-weken van gemeente Raalte

De Gemeente Raalte springt haar bewoners bij om hun tuinen klimaatbestendig te maken. Bij de Groen Samendoen Weken van 16 oktober tot 13 november stelt zij gratis bomen en struiken en tegelophaalservice beschikbaar. Ook kunnen samenwerkende buren geldprijzen verdienen.

Lees verder »

Raalte op weg naar aardgasvrij wonen

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. Gemeente Raalte pakt dit adequaat op en presenteert het toekomsttraject met haar nota Warmtevisie.

Lees verder »

Provincie Overijssel stelt grond beschikbaar om bomen te planten – en jij kunt deze grond gebruiken

Overijssel wil een miljoen bomen planten. Of laten planten, want de samenleving wordt gevraagd mee te doen.

Lees verder »

Klimaatadaptatie: Openbare ruimte voorbereiden op hevigere regenval

De aarde warmt op en dat betekent dat de intensiteit van buien heviger wordt, ook in Nederland! Er is vaker sprake van tijdelijke wateroverlast, met als gevolg dat het lastiger wordt om keer op keer…

Lees verder »