Berichten over: Irene van Oenen

Irene van Oenen (Stimuland): Is het platteland slachtoffer of regisseur van de energietransitie ?

Gemeenten en burgers worstelen met de opgelegde maatregelen voor de energietransitie (RES), door het Rijk min of meer dwingend opgelegd. Door Irene van Oenen De Regionale Energie Strategie Voldoen aan de Nederlandse energievraag zonder fossiele…

Lees verder »