Berichten over: in memorium

memorium henk kap

Dankbetuiging na overlijden van Henk Kap

Gerrie Kap-Schuitemaker, kinderen en kleinkinderen beseffen dat als leven lijden wordt, sterven een gewin is.

Lees verder »