Berichten over: Hasselt

recensie

Recensie: Hanzesteden worden steeds interessanter

Atlas van negen Hanzesteden, met natuurlijk Deventer en Zwolle erbij, geeft een prachtig beeld van de krachtige Hanze die was en niet meer is.

Lees verder »

Eerste emissieloze dijkversterking van Nederland afgerond: Monumentale Stenendijk Hasselt weer open

De dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt is na tien maanden klaar. Met het afronden van de werkzaamheden, is de dijk weer waterveilig voor de toekomst. Vanaf vrijdag 21 april is de dijk heropend voor fietsers, wandelaars, aanwonenden en bestemmingsverkeer. Het project was onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Lees verder »