Berichten over: Hans Kamphuis

Hans Kamphuis tijdelijk wethouder gemeente Olst-Wijhe

Hans Kamphuis is tot aan de samenstelling van een nieuw college na de verkiezingen van maart 2022 aangesteld als wethouder. Hij vervangt de zieke Herman Engberink.

Lees verder »