Berichten over: Facebook

Is HierInSalland links, rechts of Sallands?

HierInSalland is een nieuwsplatform dat verbindend wil zijn tussen de verschillende bevolkingsgroepen in onze mooie streek en IEDEREEN in de gelegenheid stelt hun verhaal te doen. Toch worden wij af en toe beticht van voornamelijk ‘linkse uitingen’, voor mij redenen om nog eens uiteen te zetten waarvoor ons Sallands nieuwsplatform staat.

Lees verder »