Berichten over: emissiereductie

Melkveehouders en onderzoekers: Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Hoe haalbaar is dat in de praktijk? In het Netwerk Praktijkbedrijven zijn 116 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag, waaronder…

Lees verder »