Berichten over: dutch design week

ddw dutch design week

Dutch Design Week: Lees Simpel App vertaalt die onmogelijke brieven van de overheid

Met verhalen richting geven aan de samenleving die op alle fronten verandering behoeft, het is een belangrijk onderdeel van de Dutch Design Week. Die verhalen zetten je aan het denken. Je kunt Chat GPT bijvoorbeeld inzetten om onbegrijpelijke overheidstaal te versimpelen en kunnen algoritmes onze mening beter weergeven dan wijzelf op inspraakavonden?

Lees verder »

ddw dutch design week

Dutch Design Week geeft boost aan boeren die verbouwen voor de bouw

Met verhalen richting geven aan de samenleving die op alle fronten verandering behoeft, het is een belangrijk onderdeel van de Dutch Design Week. Die verhalen zetten je aan het denken. Hoe verandert je visie op de landbouw bijvoorbeeld als je ‘van boer tot bord’ verandert in ‘van boer tot bouw’?

Lees verder »

ddw dutch design week

Verhalen op Design Week scheppen hoop voor de toekomst

Met verhalen richting geven aan de samenleving die op alle fronten verandering behoeft, het is een belangrijk onderdeel van de Dutch Design Week. Die verhalen zetten je aan het denken, maar hebben daarvóór al het brein van de ontwikkelaar bespeeld die voor problemen oplossingen zoekt. DDW geeft hoop.

Lees verder »