Berichten over: Dodenherdenking Wijhe

dodenherdenking wijhe

Dodenherdenking 4 mei in Wijhe

Gerelateerd aan de periode van de Tweede Wereldoorlog bevinden zich in Wijhe meerdere monumenten / gedenkplekken. Het Verenigd Comité Wijhe hecht er waarde aan om de verhalen die bij deze plekken horen levend te houden, door de verhalen te blijven vertellen, met ieder jaar speciale aandacht voor één van die plekken.

Lees verder »