Berichten over: Commissaris van de Koning

Provinciale Staten wil verder met Commissaris van de Koning Andries Heidema 

Provinciale Staten van Overijssel hebben een positieve aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gegeven om de heer Andries Heidema opnieuw te benoemen in zijn functie van Commissaris van de Koning (CdK) in Overijssel. Provinciale Staten (PS) hebben hierover op woensdag 27 maart 2024 in een besloten vergadering gestemd.

Lees verder »