Berichten over: ChristenUnie

ChristenUnie Overijssel: Wat doet de Provincie Overijssel voor sociaal ondernemers?

ChristenUnie-Statenlid Jan Westert stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel over het inpassen van moeilijk plaatsbare inwoners in de plannen van de provincie.

Lees verder »

ChristenUnie wil hartzorg kinderen behouden voor Noord- en Oost-Nederland

De fractie van de ChristenUnie Overijssel tekent bezwaar aan tegen de voorgenomen sluiting van de hartzorgafdeling van het UMC Groningen.

Lees verder »

ChristenUnie Overijssel: ’stimuleer vergroening bedrijventerreinen’

De fractie van de Overijsselse ChristenUnie ziet graag meer groen in en rondom de bedrijventerreinen in de provincie. Daarom heeft de partij woensdag een motie ingediend om jaarlijks een stimuleringspremie beschikbaar te stellen aan terreinen…

Lees verder »

ChristenUnie Overijssel wil werkplekken dichtbij huis en duurzame mobiliteit

De ChristenUnie Overijssel ziet kansen om na de coronatijd werklocaties meer te spreiden en dichter bij huis te halen. Samen met de PvdA is daarom een motie ingediend met het doel om werk, wonen en…

Lees verder »

ChristenUnie wil betrokkenheid Overijssel bij herdenking 70 jaar Molukse inwoners

De ChristenUnie Overijssel wil weten hoe betrokken de provincie is bij de herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland. In september houdt de Stichting 70 jaar Molukkers in Overijssel een herdenkingsdag en verder zijn er…

Lees verder »

Is provincie Overijssel bezig met ‘superbatterijen’?

Hoe staat het in Overijssel met de opslag en distributie van energie en warmte? Sybren Stelpstra, Statenlid van de ChristenUnie, wil daar meer van weten en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. Door Sybren Stelpstra…

Lees verder »