Berichten over: Burgerparticipatie

Burgerberaad Café: Deventer enthousiast voor een Burgerberaad over klimaat

Er is brede belangstelling en enthousiasme voor een Burgerberaad over klimaat in Deventer. Klimaatbeleid en de energietransitie hebben de meeste kans van slagen als politici en inwoners tijdig samenwerken aan breed gedragen oplossingen. Dat kan…

Lees verder »

Provincie zoekt inwoners die ‘het zelf beter kunnen’

De provincie heeft uitdaagrecht, oftewel het Right to Challenge ingevoerd. Inwoners kunnen hierbij uitvoerende taken van de provincie overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hiermee wordt de overheid…

Lees verder »

Burgerberaad ondersteunt politiek bij gevoelige kwesties. Deventer in gesprek hierover

Op 20 april werd in Deventer gepraat over een Burgerberaad als ondersteuning op de lokale politiek. Voor de live cast kwamen Annette Nobuntu Mul (Ubuntu Society), Mirjam de Pagter (G1000) en Bestuurskundige Beau Warbroek (UT)…

Lees verder »