Berichten over: Bomenkapbeleid

Vereenvoudigd kapbeleid particuliere bomen binnen bebouwde kom gemeente Raalte

Als gemeente werken we voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo hebben we nu ook de regels voor het kappen van bomen op eigen erf eenvoudiger gemaakt. Voorheen hadden boomeigenaren voor het kappen van…

Lees verder »