Berichten over: Blankenfoort Heino

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort vastgesteld door college van B&W Raalte

Uitbreidingsplan bedrijventerrein Blankenfoort in Heino is door B&W vastgesteld en zal op 2 december aan de raad voorgelegd worden ter goedkeuring.

Lees verder »