Berichten over: Albert Heijn

Albert Heijn en de relatie met boeren, telers en kwekers

Een Sallandse boer heeft trots een bord in de voortuin staan dat hij produceert voor AH. De poten van dat bord heeft hij met roundup bespoten. We hebben AH gevraagd wat dat helemaal precies inhoudt, dat een boer aan AH mag leveren. Toen we tweede instantie ook meldden dat de betreffende boer twitteraars van die foto bedreigde met een bezoekje aan huis, wilden ze graag de naam hebben. We kijken wel uit.

Lees verder »

Albert Heijn schaft plastic zakjes voor groente en fruit af

Albert Heijn klanten kunnen voortaan gebruik maken van duurzame verszakjes. Deze zijn wasbaar en gaan tientallen keren mee. Dit om de hoeveelheid plasticafval te reduceren.

Lees verder »